Organisationsnummersättning

Rapport från SCB.

Organisationsnummersättning av företag som ansökt om patent hos PRV 2000-2007

SCB genomförde under 2008 en studie som syftade till att bestämma organisationsnummer på företag som ansökt om patent hos PRV. Organisationsnummersättning medger att företagsspecifika uppgifter kan påföras från SCB:s företagsregister vilket innebär att patentansökningarna kan redovisas till exempel per bransch och efter antal anställda. Rapporten presenterar resultatet från arbetet och redovisar en sammanställning av de patentansökningar som lämnat in till PRV mellan 2000–2007.

Studien har genomförts på uppdragsbasis åt KTH CESIS, VINNOVA och PRV.

Rapport från SCB

Rapporten utgår från det arbete som tidigare genomförts av SCB och kompletterar detta med patentansökningar från ytterligare tre år: 2005, 2006 samt 2007.

Organisationsnummersättning - Läs hela rapporten (pdf)

Svensk Patentdatabas (extern webbplats)