Försäkring och sekretess

Här hittar du information om försäkringar för patent.

Det kan bli dyrt och svårt att hävda sina rättigheter inför domstol, särskilt om motparten har stora ekonomiska resurser. Det finns olika försäkringar för immaterialrättsliga tvister. En försäkring kan hjälpa dig med rättegångskostnader i en patenttvist. Hör dig för hos olika försäkringsbolag, patentombud och innovationsaktörer för att få råd. Tänk på att ett sekretessavtal kan vara bra när du träffar ett försäkringsbolag, eftersom du kanske behöver nämna uppgifter om din uppfinning som inte är offentliga än.