En välorganiserad brottslighet

Piotr Stryszowski är Senior Economist, Public Governance Directorate hos OECD och en av huvudtalarna hos PRV på immaterialrättskonferensen ”För en modern immaterialrätt”. Vi träffades för ett samtal om plagiat, konsumentbeteende och Brexit.

Piratkopiering som företeelse, hur har den förändrats under de senaste åren?

- Först och främst ökar den. För sju år sedan var piratkopieringen mer ostrukturerad och kopior kom från många olika länder. Logistiken var mer enkelspårig och distansen mellan producent och konsument kortare. Idag kommer piratkopiorna företrädelsevis från länderna i Asien.

"Idag är piratkopiering en välorganiserad illegal verksamhet."

- För det andra utnyttjar de som piratkopierar numera alla tänkbara produktområden, vilket gör att risken för oss konsumenter ökar. Det handlar inte längre bara om lyxvaror. Nu förekommer piratkopiering även bland nischade produkter som exempelvis insulinsprutor.

Hur är allt organiserat?

- Idag är piratkopiering och plagiat en välorganiserad illegal verksamhet. Man använder sig av etablerad och modern logistik, allt från containerfartyg och ägda hamnar till expresstjänster för post och paket. Verksamheten är mycket dynamisk och snabb på att svara upp mot efterfrågan.
- Det är lite av en "hit & run"-strategi. De som piratkopierar håller noggrann koll på marknaden och letar ständigt efter nya sätt att infiltrera den.
- Seriösa företag, å sin sida, vill effektivisera och spara pengar. Fler använder outsourcing, vilket har öppnat upp för infiltration och plagiering. De som producerar kopior hittar kryphål överallt, på alla olika vis.

Hur drabbas små och medelstora företag?

- Många mindre företag har ofta ingen möjlighet att mäta och följa upp de problem som piratkopiering orsakar. Just nu arbetar vi med en undersökning av italienska småföretag som är särskilt utsatta för piratkopiering. Dessa företag är ibland inte ens medvetna om att deras varor finns som piratkopior runt om i världen.

Är vi konsumenter alltför naiva?

- Jag tror att det finns ett kunskapsgap som vi måste fylla. Internet genomsyrar hela vår tillvaro och därför är medvetenheten hos konsumenterna en nyckelfaktor. När vi handlar i fysiska butiker är vi som konsumenter fortfarande mer på vår vakt mot piratkopior än när vi handlar på nätet. Där blir vi mer naiva och tenderar att i hög grad lita på webbutikerna vi handlar hos.

"Medvetenheten hos konsumenterna är en nyckelfaktor."

Vilken inverkan kommer Brexit att ha på piratkopieringen?

- Med Brexit kommer de som tillverkar och säljer piratkopior att hitta nya smarta sätt att få in varorna till EU. Numera väljer de inte ett land som slutdestination för sina varor utan istället ett tredje land.
- Storbritannien är nu sannolikt en av de viktigaste inkörsportarna för varor som ska söderut, till Italien och Frankrike. Hamnarna i Italien är en port in för varor som ska till Tyskland. Detta inom-europeiska nätverk är utnyttjat in i minsta detalj av de som tillverkar och säljer piratkopior.
- Brexit kommer definitivt att påverka situationen. Men hur, är för tidigt att säga. Det beror på resultatet från de pågående Brexit-förhandlingarna.

Vad kan myndigheter som PRV göra?

- Jag är glad att Patent- och registreringsverket i Sverige tar täten, samlar människor och bildar nätverk som agerar mot piratkopiering. I många länder kommer tyvärr inte frågan om piratkopiering högst upp på agendan.

Vad fokuserar tullen på, om inte på piratkopior?

- En av tullens huvuduppgifter i många länder är att få intäkter. I övrigt prioriteras ofta säkerhet och hälsa, främst droger, vapen, radioaktiva komponenter och människohandel. Och utöver detta är tullen i många länder ofta underdimensionerad.

Kan du ge ett exempel?

- Ta EU-medlemsstaterna i öst, exempelvis mitt hemland Polen. Där vet smugglarna att tullens vapen i kampen mot piratkopiering är stämplar och pennor, inte maskingevär. Och tulltjänstemännen väljer ut den typer av varor som inte utsätter dem för höga risker. Det beslagtas mycket smuggelgods i form av piratkopierade varor eller cigaretter, inte narkotika.

Vad gör OECD för att motverka problemen?

- Min huvudsakliga uppgift på OECD är att belysa kunskapsgapen och lyfta det storskaliga i frågan. En lösning på problemen skulle kunna vara införandet av en handelsagenda. Men om våra regeringar inte tar frågan om piratkopiering på allvar, spelar våra idéer och förslag tyvärr ingen roll.