Med upphovspersonen i fokus

Marika Lagercrantz är skådespelerska, regissör. Hon var tidigare ordförande för KLYS – en samarbetsorganisation för Sveriges kulturskapare då vi träffade henne för att prata upphovsrätt och piratkopiering ur upphovspersonernas perspektiv.

På en av PRV:s immaterialrättskonferenser deltog Marika där hon bland annat talade om upphovsrättens betydelse för kulturskapares villkor vad gäller inkomst, kontroll över verken och konstnärlig frihet samt behovet av att den kommersiella, illegala verksamheten stävs.

I ditt tal nämnde du EU-kommissionens förslag till nya upphovsrättsregler för den digitala inre marknaden, det s k DSM-direktivet.

– Ja, det är ett förslag som kommer att ha stor inverkan för alla de som skapar konstnärligt och litterärt innehåll på nätet. Vi på KLYS tycker att upphovspersoner, utövande konstnärer och deras rättigheter är och bör vara i fokus för detta direktiv.
– Det är enormt starka krafter som vill påverka våra EU-kommissionärer. Därför är det så roligt med PRV:s regeringsuppdrag att stärka upphovsrätten, så att är vi fler som kan påverka.

"Det är viktigt att upphovsrätten gäller fullt ut på internet."

Har du själv blivit utsatt för piratkopiering i din yrkesroll?

Marika B. Lagercrantz. Foto av Madeleine Söder– Ja, flera gånger. En gång blev jag plötsligt porrstjärna i ett stort, internationellt sammanhang. De tog mitt huvud, klippte bort min kropp och ersatte den med någon annans.
– Det har även dykt upp klipp från filmer som jag har gjort, i sammanhang och med budskap som jag aldrig skulle ha godkänt. Ett exempel är musikvideos, ett annat är texter och föredrag. Man citerar mig gärna men ger mig sällan den immateriella upphovsrätten.

Som ordförande i KLYS, vad ser du som upphovsrättens viktigaste roll?

– Från vårt perspektiv är det att skydda den enskilda kulturskaparen.

- Det är viktigt att upphovsrätten, både den ekonomiska och den ideella delen, gäller fullt ut på internet. Vi måste försvara de små aktörerna, de som finns här i vårt land. Det är vår uppgift.

"Vi måste försvara de små aktörerna."