Svensk ekonomi bygger på innovation

Nathan Wajsman är Chief Economist på EUIPO och var en av huvudtalarna på konferensen ”För en modern immaterialrätt” som hölls i Stockholm i december 2017. Vi mötte honom för ett samtal om intrång, piratkopiering och vikten av att ändra attityder.

Hur viktig är immaterialrätten för svensk ekonomi?

- Sverige är beroende av innovation som skyddas av immaterialrätt. Rättigheter som patent och upphovsrätt är viktigare i svensk ekonomi än i många andra länder och jag tror att det kommer fortsätta vara så framöver.

Ökar eller minskar problemet med förfalskningar och piratkopiering?

- Problemet ökar definitivt eftersom värdet av varumärken och immateriella rättigheter växer i betydelse. Några av de saker som underlättar affärer för seriösa företag gör det även lättare för illegala verksamheter, till exempel försäljningen över nätet. Här är piratkopierad medicin och läkemedel exempelvis ett stort problem.

Vad kan vi göra åt problemet?

- Vi kan göra mycket och en hel del görs redan. Det finns en styrka i IP-lagstiftningen, ett exempel är Europols olika operationer. På EUIPO gör vi vår del genom att finansiera IPC3 (Intellectual Property Crime Coordination Centre) på Europol.

Hur är allmänhetens attityd till piratkopiering och plagiat?

- Det faktum att konstnärer och innovatörer har rätt att tjäna pengar på sitt arbete, sina verk och innovationer är något som alla måste känna till, redan i unga år.

"Konstnärer och innovatörer har rätt att tjäna pengar på sitt arbete."

- Att åstadkomma attitydförändringar är en process som tar tid. Vi tenderar att sympatisera med diverse idéer men lever inte alltid som vi lär.
- Ett exempel är rattonykterhet. Om du frågar människor om det är okej att köra bil i onyktert tillstånd skulle de flesta svara nej. Men om de har varit på fest och druckit ett par glas vin, kanske de väljer att köra ändå.

Filmer och serier är särskilt utsatta för illegal streaming och piratkopiering.

- Ja, och därför är det så viktigt att det finns kvalitativa och lagliga alternativ. Musik är ett bra exempel. I och med Spotify har människor visat att de är villiga att betala för musiken, så där är illegal nedladdning inte längre ett problem.

"Det är viktigt att det finns kvalitativa och lagliga alternativ."

- Med filmer och serier är läget annorlunda. Många konsumenter accepterar inte att de inte kan få tillgång till allt på grund av licenser och immateriella rättigheter, och väljer istället att kringgå lagen.

Tror du att det handlar om okunskap?

- Ja, det tror jag. Många konsumenter är inte ens medvetna om vilka de legala, alternativa tjänsterna är. Just nu arbetar vi med en gemensam portal i EU för att hänvisa konsumenterna till lagliga tjänster i sina länder, kallat Agorateka.
- I första fasen jobbar vi med att få med oss alla länderna på banan. Nästa steg är att ta fram ett riktigt bra sökverktyg, så att konsumenter kan söka på filmtitel och hitta sina filmer och serier på laglig väg. Det är vår vision.