Med immaterialrättsbrott som specialitet

Anna Ginner är kammaråklagare på Åklagarmyndigheten. Tillsammans med tre andra experter hanterar hon alla immaterialrättsliga brott i Sverige. Vi frågade henne om illegal streaming och hur den bakomliggande brottsligheten organiserar sig.

Anna deltog nyligen i en immaterialrättskonferens hos PRV, där hon bland annat talade om de kommersiella aktörerna bakom illegal streaming.

Vilken erfarenhet har du i din yrkesroll att arbeta med frågor kring illegal streaming?

- Jag har jobbat som åklagare i många år. Sedan två år är jag specialiserad på immaterialrätt. Vi är fyra åklagare som är specialiserade på detta och hanterar alla immaterialrättsärendena i Sverige. Vi leder förundersökningarna och processar i domstol när vi väcker åtal. Av alla immaterialrättsärenden i Sverige handlar cirka 80% om upphovsrättsintrång av olika slag. Det är ofta streaming av film eller annan illegal fildelning men hanterar även exempelvis foto – och texträttigheter, till exempel på bloggar.

"I Sverige är illegal streaming ett stort problem."

Verksamheten med illegal streaming är väl organiserad. Hur märks det?

- Vi kan konstatera att webbsidorna ser professionella ut och ofta lätta att använda. Det ligger mycket arbete bakom dem. Webbsidorna har avancerade upplägg och utgångspunkten är att dölja den bakomliggande verksamheten så väl som möjligt. Servern står i ett land, domänen registrerad i ett annat land, betalning i ett tredje land. 

- Reklamföretag som anlitas för annonsering på webbsidorna finns även de runtom i hela världen. Man vinnlägger sig om att dölja sig. Det finns inga som helst kontaktuppgifter på webbsidorna.

Hur stora vinster handlar det om i reklamintäkter?

- De illegala webbsidorna för streaming tjänar mycket stora summor på annonsintäkter.

- Man ska komma ihåg att åtalet inte omfattar alla inkomster som en sida kan generera, utan enbart de som vi kan styrka, genom vår bevisföring, verkligen härrör från verksamheten på den illegala webbsidan.

- I fallet med Swefilmer låg åtalet på 14 miljoner kronor för annonsintäkter. Sannolikt var summorna högre eftersom vi inte kunde väcka åtal för hela perioden och heller inte styrka allt inflöde i alla kontoutdrag. Oftast är det större intäkter i verkligheten än vad som syns i åtalet.

Hur ser marknaden för illegal streaming ut?

- Ofta skapar man illegala streamingsajter inriktade mot särskilda länder, som till exempel Swefilmer. I Sverige är illegal streaming ett stort problem. I andra länder kan det vara mer utbrett med sidor som bygger på bittorrent-teknik.

Vilken koppling finns till annan brottslighet?

- Den självklara kopplingen är penningtvätt och skattebrott. Det är inbyggt i verksamheten. Vi kan även se att det på individnivå finns kopplingar mellan dessa brott och annan organiserad brottslighet, till exempel kan åtalade personer förekomma i andra brott och kriminella syndikat som tillverkar och säljer narkotika.

Hur stor är skadan?

- Det kan vara svårt att uppskatta. En film som sprids illegalt brukar ofta ge flera miljoner kronor i förlust för det filmbolag som äger rättigheterna. Om en webbplats erbjuder flera tusen filmer på ett illegalt sätt kan man ju bara föreställa sig vilka stora summor det handlar om. Skadan som åberopas beror på varje enskilt åtal.

- Oftast är det Rättighetsalliansen som är ombud för filmbranschen i rättsprocesserna här i Sverige – filmbolag som till exempel SF, Warner, Disney och andra filmbolag som har distributionsrätter i Sverige.

Vilka typiska kännetecken är lätt att urskilja för användaren?

- De illegala webbplatserna är ofta anonyma, utan kontaktuppgifter och det är gratis att streama film. Om man erbjuds film gratis via nätet bör varningsklockorna ringa. Det är för bra för att vara sant. Här gäller sunt förnuft. De senaste biofilmerna finns inte alltid ens att tillgå hos de lagliga streamingtjänsterna. Varför skulle jag då kunna hitta filmen gratis på nätet?

"Om man erbjuds film gratis via nätet bör varningsklockorna ringa."
Uppdaterad 2023-02-07