Ansökningsprocessen

När din ansökan har kommit in till PRV och ansökningsavgiften är betald kan vi börja handläggningen.

I kolumnen till vänster finns information om hur vi behandlar din ansökan och situationer som kan uppstå både före och efter att vi har fattat ett beslut i ditt ärende.

Svensk designansökan (extern webbplats)

Läs mer

Tid till besked