Tid till besked

Hur lång tid det tar för PRV att lämna besked om din ansökan beror på hur många ärenden vi får in.

När vår handläggning är klar får du antingen ett besked om att din ansökan är godkänd eller ett föreläggande.

Ett föreläggande betyder att det finns brister eller hinder mot att registrera din design. Det kan bero på att din ansökan:

  • är fel ifylld
  • har fel adressuppgifter
  • inte har betalad ansökningsavgift.

Just nu har vi påbörjat granskningen av följande ärenden

Ansökningar om mönster/designregistrering som är inskickade vecka 39.

 

Denna sida uppdaterades 2020-11-18