Klass för design

Din design ska placeras i en specifik klass utifrån produktens användningsområde. Syftet med klassningen är att man på ett enkelt sätt ska kunna söka upp tidigare registrerad design via klassen. Klassningen har inget med skyddsomfånget att göra.

Locarnoklassificeringen

Den klassificering som används för designansökningar utgår från den internationella så kallade Locarnoklassificeringen.

Locarnoklasserna för design består av huvudklasser och underklasser. Du hittar exempelvis sittmöbler av olika slag i klass 06-01.

Välj rätt klass

I databaserna nedan kan du söka efter rätt klass för din designansökan. Du kan söka antingen via ord eller klassiffror. Om du gör en ordsökning ska ordet skrivas i plural, exempelvis "stolar".

DesignClass – EUIPO:s databas för designklassificering, innehåller Locarnoklasserna och fler produktuppgifter. Du kan söka på svenska.

DesignClass (extern webbplats)

Locarnoklassificeringen – WIPO:s databas för designklassificering (enligt Locarnoöverenskommelsen). Sökning på engelska.

Locarnoklassificeringen (extern webbplats)

Svårt att hitta rätt klass?

Om du inte hittar rätt klass kan du hoppa över klassningen. Skicka istället med en bilaga till ansökan som tydligt beskriver produktens användningsområde och funktion så placerar vi designen i rätt klass.