Gå till innehållet

Avgifter och betalning - design

Här hittar du samlad information om avgifter och betalning för design, bland annat ansöknings-, tilläggs- och förnyelseavgifter.

Ingen momsplikt för avgifterna

Avgifter för myndighetsutövning, till exempel ansöknings- och registreringsärenden, är inte momspliktiga.

Avgifter för ansökan enligt mönsterskyddsförordningen (1970:486)Avgift SEK

Ansökningsavgift för registrering av mönster. Ansökan som ges in via PRV:s verktyg för elektronisk ingivning. En femårsperiod (enligt 29 § 1a)

2 000

Annan ansökan. (Enligt 29 § 1b)

2 500
Per ytterligare femårsperiod. Gäller i samband med registrering, se ovan. 2 200
TilläggsavgifterAvgift SEK
Klassavgift för varje klass, utöver den första, som ett mönster eller flera samregistrerade mönster placerats i. 500
Samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första. 1 400
Förvaringsavgift för varje modell. 800
Kungörelseavgift för varje bild utöver den första. 200
Återupptagningsavgift. 500
FörnyelseavgifterAvgift SEK
Förnyelseavgift vid elektronisk förnyelse av registrerat mönster. Per femårsperiod. (Enligt 30 § 1a)
Klassavgift, samregistreringsavgift och förvaringsavgift tillkommer, se nedan.
2 500
Annan förnyelse, 5år. (Enligt 30 § 1b) 3 000
TilläggsavgifterAvgift SEK
Klassavgift för varje klass, utöver den första, som ett mönster eller flera samregistrerade mönster placerats i. 500
Samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första. 1 400
Förvaringsavgift för varje modell. 800
Om förnyelseavgift erlägges efter utgången av löpande registreringsperiod. 500
Avgifter enligt förordning (2009:1576)Avgift SEK
Ansökan om anteckning av ny innehavare 900
Ansökan om anteckning av ny licens 900
Avgifter enligt PRVFS 2009:11Avgift SEK
Prioritetsbevis. 350
Bevis om registrerat mönster. 100
EU-formgivningAvgift SEK
Avgift för vidarebefordran av ansökan om EU-formgivning till EUIPO. 500
Avgift för att utfärda det intyg som avses i artikel 78.5 i rådets förordning nr 6/2002 om EU-formgivning (Ombud inför EUIPO). 1 200

Produkter och tjänster

Avgifterna är angivna exklusive moms (om inget annat anges).
Offerter baseras på ett timpris om 800 kronor.

Nyhets- och förhandsgranskningarAvgift SEK
Söktjänster design Enligt offert
Bevakningar,
inklusive rapportering en gång per månad.
Avgift/år SEK
Nyhetsbevakning. 8 000
Bevakning avseende sökandenamn/formgivare. 5 600
Bevakning avseende viss produkttyp. 5 600
Bevakning avseende visst utseende. 5 600
Klassbevakning. 5 600
Diariebevakning. 3 200
Övriga bevakningar. Enligt offert
ÖvrigtAvgift SEK
Svensk Designdatabas (hela databasen)
Grunduttag, med veckovisa uppdateringar, i förskott per år.

 5 000

Kopior av annat än allmän handling om beställningen omfattar 10 sidor eller fler. Per sida.

3

Kopior och utskrifter av allmän handling ej momspliktiga:
Upp till 9 sidor.
10 sidor.
För varje sida därutöver.

Utan avgift
50
2
Mönsterklassificieringslista (1997). 1 000
Försändelseavgift, faktura. 30
Försändelseavgift, depositionskonto. 20

PRV:s samlade avgifter

Samtliga avgifter

Svensk Designdatabas