Avgifter och betalning - design

Här hittar du samlad information om avgifter och betalning för design, bland annat ansöknings-, tilläggs- och förnyelseavgifter.

Ingen momsplikt för avgifterna

Avgifter för myndighetsutövning, till exempel ansöknings- och registreringsärenden, är inte momspliktiga.

Avgifter för ansökan enligt mönsterskyddsförordningen (1970:486)Avgift SEK

Ansökningsavgift för registrering av mönster. Ansökan som ges in via PRV:s verktyg för elektronisk ingivning. En femårsperiod (enligt 29 § 1a)

2 000

Annan ansökan. (Enligt 29 § 1b)

2 500
Per ytterligare femårsperiod. Gäller i samband med registrering, se ovan. 2 200
TilläggsavgifterAvgift SEK
Klassavgift för varje klass, utöver den första, som ett mönster eller flera samregistrerade mönster placerats i. 500
Samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första. 1 400
Förvaringsavgift för varje modell. 800
Kungörelseavgift för varje bild utöver den första. 200
Återupptagningsavgift. 500
FörnyelseavgifterAvgift SEK
Förnyelseavgift vid elektronisk förnyelse av registrerat mönster. Per femårsperiod. (Enligt 30 § 1a)
Klassavgift, samregistreringsavgift och förvaringsavgift tillkommer, se nedan.
2 500
Annan förnyelse, 5år. (Enligt 30 § 1b) 3 000
TilläggsavgifterAvgift SEK
Klassavgift för varje klass, utöver den första, som ett mönster eller flera samregistrerade mönster placerats i. 500
Samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första. 1 400
Förvaringsavgift för varje modell. 800
Om förnyelseavgift erlägges efter utgången av löpande registreringsperiod. 500
Avgifter enligt förordning (2009:1576)Avgift SEK
Ansökan om anteckning av ny innehavare 900
Ansökan om anteckning av ny licens 900
Avgifter enligt PRVFS 2009:11Avgift SEK
Prioritetsbevis. 350
Bevis om registrerat mönster. 100
EU-formgivningAvgift SEK
Avgift för vidarebefordran av ansökan om EU-formgivning till EUIPO. 500
Avgift för att utfärda det intyg som avses i artikel 78.5 i rådets förordning nr 6/2002 om EU-formgivning (Ombud inför EUIPO). 1 200

Produkter och tjänster

Avgifterna är angivna exklusive moms (om inget annat anges).
Offerter baseras på ett timpris om 800 kronor.

Nyhets- och förhandsgranskningarAvgift SEK
Söktjänster design Enligt offert
Bevakningar,
inklusive rapportering en gång per månad.
Avgift/år SEK
Nyhetsbevakning. Enligt offert
Bevakning avseende sökandenamn/formgivare. Enligt offert
Bevakning avseende viss produkttyp. Enligt offert
Bevakning avseende visst utseende. Enligt offert
Klassbevakning. Enligt offert
Diariebevakning. Enligt offert
Övriga bevakningar. Enligt offert
ÖvrigtAvgift SEK
Svensk Designdatabas (hela databasen)
Grunduttag, med veckovisa uppdateringar, i förskott per år.

 5 000

Kopior av annat än allmän handling om beställningen omfattar 10 sidor eller fler. Per sida.

3

Kopior och utskrifter av allmän handling ej momspliktiga:
Upp till 9 sidor.
10 sidor.
För varje sida därutöver.

Utan avgift
50
2
Mönsterklassificieringslista (1997). 1 000
Försändelseavgift, faktura. 30
Försändelseavgift, depositionskonto. 20

PRV:s samlade avgifter

Samtliga avgifter

Svensk Designdatabas