Gå till innehållet

Avgifter och betalning - design

Här hittar du samlad information om avgifter och betalning för design, bland annat ansöknings-, tilläggs- och förnyelseavgifter.

Ingen momsplikt för avgifterna

Avgifter för myndighetsutövning, till exempel ansöknings- och registreringsärenden, är inte momspliktiga.

Avgifter enligt mönsterskyddsförordningen (1970:486)Avgift SEK

Ansökningsavgift för registrering av mönster. En femårsperiod. (Enligt 29 §, senaste lydelse 2001:295.)

1 900
Per ytterligare femårsperiod. Gäller i samband med registrering, se ovan. 2 500
TilläggsavgifterAvgift SEK
Klassavgift för varje klass, utöver den första, som ett mönster eller flera samregistrerade mönster placerats i. 500
Samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första. 1 400
Förvaringsavgift för varje modell. 800
Kungörelseavgift för varje bild utöver den första. 200
Återupptagningsavgift. 500
FörnyelseavgifterAvgift SEK
Förnyelseavgift för registrerat mönster. Per femårsperiod. (Enligt 30 §, senaste lydelse 1990:808.)

Klassavgift, samregistreringsavgift och förvaringsavgift tillkommer, se nedan.
2 500
TilläggsavgifterAvgift SEK
Klassavgift för varje klass, utöver den första, som ett mönster eller flera samregistrerade mönster placerats i. 500
Samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första. 1 400
Förvaringsavgift för varje modell. 800
Om förnyelseavgift erlägges efter utgången av löpande registreringsperiod. 500
Avgifter enligt förordning (2009:1576)Avgift SEK
Ansökan om anteckning av ny innehavare 900
Ansökan om anteckning av ny licens 900
Avgifter enligt PRVFS 2009:11Avgift SEK
Prioritetsbevis. 350
Bevis om registrerat mönster. 100
EU-formgivningAvgift SEK
Avgift för vidarebefordran av ansökan om EU-formgivning till EUIPO. 500
Avgift för att utfärda det intyg som avses i artikel 78.5 i rådets förordning nr 6/2002 om EU-formgivning (Ombud inför EUIPO). 1 200

Produkter och tjänster

Avgifterna är angivna exklusive moms om inget annat anges.
Offerter baseras på ett timpris om 800 kronor.

Nyhets- och förhandsgranskningarAvgift SEK
Nyhets- och förhandsgranskning. Enligt offert
Övriga sökningar Enligt offert
Bevakningar,
inklusive rapportering en gång per månad.
Avgift/årSEK
Nyhetsbevakning. 8 000
Bevakning avseende sökandenamn/formgivare. 5 600
Bevakning avseende viss produkttyp. 5 600
Bevakning avseende visst utseende. 5 600
Klassbevakning. 5 600
Diariebevakning. 3 200
Övriga bevakningar. Enligt offert
ÖvrigtAvgift SEK
Svensk Designdatabas (hela databasen)
Grunduttag, med veckovisa uppdateringar, i förskott per år.

 5 000

Kopior av annat än allmän handling om beställningen omfattar 10 sidor eller fler. Per sida.

3

Kopior och utskrifter av allmän handling ej momspliktiga:
Upp till 9 sidor.
10 sidor.
För varje sida därutöver.

Utan avgift
50
2
Mönsterklassificieringslista (1997). 1 000
Försändelseavgift, faktura. 30
Försändelseavgift, depositionskonto. 20

PRV:s samlade avgifter

Samtliga avgifter

Svensk Designdatabas