Hållbar verksamhet

Vi arbetar för en hållbar och inkluderande arbetsmiljö och en tillgänglig digital service. Vi uppmärksammar grön teknik som handlar om miljövänlig och hållbar teknik som är en viktig del i arbetet med hållbar utveckling.

Employer branding

Som statlig myndighet agerar vi för att den statliga värdegrunden ska genomsyra hela vår verksamhet så att principerna för en god förvaltning uppfylls; demokrati, effektivitet, rättssäkerhet och fritt från korruption.

PRV:s arbete med employer branding utgår från ett hållbart tankesätt. Vi vidareutvecklar processer för en hållbar och inkluderande arbetsmiljön och verkar för jämställda löner och anställningsvillkor. Vår personalpolitik främjar ett hållbart arbetsliv inom ramen för de regelverk vi måste följa. Vi vidtar åtgärder för att motverka diskriminering och främjar allas lika rättigheter. 

Vi månar om våra medarbetares kompetensutveckling genom att erbjuda utbildning både internt och externt. En kompetens som sedan kommer samhället till del genom våra olika verksamhetsområden.

Tillgänglighet

Som statlig myndighet är PRV skyldig att beakta allas lika värde, främja jämlikhet och motverka diskriminering. Till detta hör även att uppfylla lagen om tillgänglighet till digital service, DOS-lagen.

PRV:s webbplats följer lagens tekniska krav och tillsynsmyndigheten DIGG:s föreskrifter om att vara möjlig att uppfatta, hanterbar, begriplig och robust för alla.

Om du hittar brister i tillgänglighet på PRV:s webbplats hittar du information om vad du kan göra i vår tillgänglighetsredogörelse .

Grön teknik

Grön teknik är en del i arbetet med hållbar utveckling och handlar om miljövänlig och hållbar teknik. I PRV:s bibliotek har vi i vår sökportal BiblioteksSök samlat ett urval böcker och artiklar om hållbarhet och grön teknik inom olika teknikområden.

Vi lyfter aktörer inom grön omställning och grön teknik. En sådan aktör är WIPO, World Intellectual Property Organization, och deras plattform WIPO Green för teknikutbyte inom grön och hållbar teknik och en databas med viktiga aktörer inom grön teknikinnovation. Genom att ge tillgång till vår patentinformation via WIPO Green bidrar PRV till att fler aktörer som vill jobba hållbart hittar varandra. Gröna teknikuppfinnare, entreprenörer och företag får global synlighet som kan locka partners och finansiering. På så sätt hjälper WIPO Green användare att ansluta till det globala innovationsekosystemet.

Litteratur om grön teknik

WIPO Green – The Marketplace for Sustainable Technology