Internationella samarbetsavtal

PRV har många internationella samarbeten. Syftet är bland annat att ha ett aktivt kunskaps- och erfarenhetsutbyte med samarbetspartners världen över.

PRV har tecknat flera särskilda samarbetsavtal med enskilda länder.

Dessa har olika inriktning, men berör bland annat:

  • utbildning
  • utveckling av immaterialrättssystemen
  • harmonisering av praxis och rutiner
  • kvalitetsarbete
  • insatser för att höja kunskap och medvetenhet i samhället
  • IT-utveckling
  • specifika överenskommelser, såsom kontraktsarbete och expedierad behandling med förtur enligt Patent Prosecution Highway (PPH).

Här kan du läsa om de avtal och överenskommelser PRV har ingått med myndigheter internationellt:

Internationella samarbetsavtal

Datum Titel Giltighetstid Bemyndigande
1993-01-26 Agreement between the Latvian Patent Office (LPO) and the Swedish Patent and Registration office (SPO) on cooperation in the field of Industrial Property. 1993-01-26-- Regeringsbeslut 1992-12-10
1995-01

Agreement between the Invention Office of the Democratic People’s Republic of Korea and the Swedish Patent and Registration office on cooperation in the field of Industrial Property.

1995-01--  Regeringsbeslut 1996
2008-03-04

Agreement between the Swedish Patent Office and the European Patent Organisation Special Agreement between the European Patent Organisation and the Government of the Kingdom of Sweden on Cooperation on matters relating to the PCT. (AD-51-2008/737)

2008-03-04-- 3 § andra stycket förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket
2010-05-20 Memorandum of Understanding between the State Intellectual Property Office of the People’s Republic of China and the Swedish Patent and Registration Office. 2010-05-20 5 years 3 § andra stycket förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket. (Ej bindande och faller således egentligen utanför frågan om bemyndigande.)
2010-11-01

Protocole between The Turkish Patent Institute and the Swedish Patent and Registration Office (GAD-56-2011/53)

Överenskommelse mellan svenska Patent- och registreringsverket och Turkiska Patentinstitut om att samarbeta kring förbättrad service inom immaterialrätt.

2010-10-27-- 3 § andra stycket förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket
2014-01-06 Procedures to file a request to the Swedish Patent and Registration Office for global Patent Prosecution Highway (GPPH) Pilot Program. (AD-31-2013/2937) 2014-01-06-- 3 § andra stycket förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket
2014-07-04

Memorandum of Understanding on the Piloting of the Patent Prosecution Highway between the Swedish Patent and Registration Office and the State Intellectual Property Office of the People’s Republic of China. (AD-56-2014/1474)

2014-07-04-- 3 § andra stycket förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket
2014-08-27

Memorandum of Cooperation between the Swedish Patent and Registration Office and the Henan Intellectual Property Office. (AD56-2014/1919)

2014-08-27-- 3 § andra stycket förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket. (Ej bindande och faller således egentligen utanför frågan om bemyndigande.)
2015-01-22

Cooperation Agreement between the Swedish Patent and Registration Office and the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Mark and Designs) AD-53-2014/2887

2015-01-22 Årliga ansökningar görs från PRV till OHIM 3 § andra stycket förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket
2015-01-22

Cooperation Agreement between the Swedish Patent and Registration Office and the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Mark and Designs) AD-53-2014/2307

Samarbetsavtal mellan PRV och OHIM som reglerar PRV:s tillhandahållande av information om OHIM via kundtjänst, presentatörsuppdrag, via hemsidan och vissa särskilda insatser.

2015-01-22 Årliga ansökningar görs från PRV till OHIM 3 § andra stycket förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket
2015-08-26 Memorandum of Understanding (MoU) between the Korean Intellectual Property Office of the Republic of Korea (KIPO) and the Swedish Patent Office of the Kingdom of Sweden concerning cooperative activities in the intellectual property field AD-56- 2015/2073 2015-08-26 (giltigt fem år) 3 § andra stycket förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket
2016-01-28 OHIM Licence Agreement. Relating to the transfer of data concerning Community Trade Marks (CTM) and/or Registered Community Designs (RCD) AD53-2016/224 2016-01-28-- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424, Artikel 123c
2016-01-26 Technical Cooperation Agreement 2016 contract number 4020160027 AD-53-2015/2540 2016-01-26 (ett år) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424, Artikel 123c
2015-12-10 Cooperation Agreement 2016 between the Swedish Patent and Registration Office and the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Mark and Designs) contract number 4020160027 AD-53-2015/3116 2015-12-10 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424, Artikel 123c
2016-11-28 Avtal Addendum Cooperation Agreement contract number 4020160027 AD-53-2015/3116 2016-11-28 (ett år) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424, Artikel 123c
2016-10-04 Memorandum of Understanding (MoU) between the Korean Intellectual Property Office of the Republic of Korea (KIPO) and the Swedish Patent Office of the Kingdom of Sweden on the Exchange of Intellectual Property Data AD-56-2016/2143 2016-10-04 (giltigt fem år) 3 § andra stycket förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket
2016-01-02 Bi-lateral Co-operation Plan between the Swedish Patent and Registration Office (PRV) and the European Patent Office 1 January 2016-31 December 2018 AD-51- 2016/3341 2016-01-01 - 2018-12-31 3 § andra stycket förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket
2017-09-01 Memorandum of Understanding between PRV and Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Government of the Republic of India AD-2016/2474 4 years 2017-2020 3 § andra stycket förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket. (Ej bindande och faller således egentligen utanför frågan om bemyndigande.)
2017-10-30 Agreement between the Swedish Patent and Registration Office and the International Bureau of the World Intellectual Property Organization in relation to the functioning of the Swedish Patent and Registration Office as an International Searching Authority and the International Preliminary Examining Authority under the Patent Cooperation Treaty (AD-52- 2017/3025) Dec 31, 2027 Förordning (1978:218) om Patent- och registreringsverkets verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete
2017-12-13 Memorandum of Understanding between the Swedish Patent and Registration Office and Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, Republic of San Marino (AD-56-2017/3112) 2017-12-13-- 3 § andra stycket förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket