Dokumentlistor (Authority Files)

Här kan man ladda ner "authority files", som innehåller listor över samtliga patentdokument som publicerats av PRV. För de dokument där dessa data finns tillgängliga ges publiceringsdag, ansökningsnummer och ansökningsdag.

Listorna är i form av XML-filer, som tillsammans med sin DTD finns i denna komprimerade fil: 

SE_authority_files_20231231.zip (17,9 MB)

Filerna är i huvudsak i överensstämmelse med WIPO:s standard ST.37 (version 2.2) och är strukturerade i enlighet med dess DTD "ST37AuthorityFile_V2-2.dtd".

Filerna uppdateras två gånger om året. Publiceringsdatumet för de senast publicerade dokumenten i filerna framgår av namnet på zip-filen.

En närmare beskrivning av filernas innehåll finns i denna "Definition File", som också tillsammans med en lista över dokumentkoderna finns i den komprimerade filen.