Exempel på patentansökan

Här förklarar vi hur en patentansökan kan se ut.

För att visa hur en patentansökan kan se ut tar vi hjälp av en uppfinning som du kanske känner igen: en mjölkförpackning, formad som en fyrsidig triangel, av pappersmaterial som uppfanns på 1940-talet och blev grunden till företaget Tetra Pak. Sättet att tillverka den var mycket speciellt och patenterades.

Om vi tänker oss att uppfinningen av denna förpackning vore ny idag skulle ansökan kunna se ut så här:

Exempel - färdig patentansökan (pdf 122 kB)

Vi understryker att detta bara är ett enkelt och allmänt hållet exempel på hur en ansökan kan utformas. I broschyren "Så söker du patent" kan du läsa mer om vad en ansökan ska innehålla.

Formulera patentkravet så brett det går

Det är lätt att göra misstaget att formulera ett patentkrav så att skyddet blir snävare än det behöver vara. Fundera över vårt förpackningsexempel. Vad hade det inneburit om vi istället hade formulerat vårt första krav så här:

"Mjölkförpackning, kännetecknad av att ett tubformat ämne genom sammanpressning och tillslutning bildar en tetraederformad behållare."

Eftersom förpackningen kan användas även till andra vätskor än mjölk är det onödigt att binda sig till det genom att begränsa benämningen till "mjölkförpackning". Nu handlar vårt krav istället om en förpackning för "vätskor" och omfattar därför andra vätskor såsom vatten, soppa eller vin. På så vis är kravet anpassat till en större marknad.

Som det första patentkravet i vårt faktiska exempel nu är formulerat skulle det skydda en speciell pappersförpackning för vätskor. Men det är osäkert om det skulle hindra andra att utveckla till exempel tetraederformade sockerförpackningar eller tepåsar.

Möjliga vidareutvecklingar av uppfinningen vore exempelvis att ytbelägga papperet med ett tätskikt för att minska läckagerisken, eller alternativa former på förpackningen, till exempel en tegelstensformad förpackning.

I verkligheten är förstås allt detta redan välkänt.

Du kan också använda Svensk Patentdatabas för att se hur andra har formulerat sig inom ditt tekniska område.