Exempel på patentkostnad, tre länder - School Brain AB

Det finns många vägval vid patent. Här visar vi ett kostnadsexempel för ett påhittat företag som vill patentera en uppfinning i tre länder.

Patentera en uppfinning i tre länder

På institutionen för materialteknik hittade tre forskare en lösning på värmeproblem för ett visst material.

De bestämde sig för att starta ett företag och försöka tjäna pengar på sin idé. De har läst att en nyhetsgranskning ger ett bra underlag för att bedöma om uppfinningen är patenterbar, och att den ger en bra överblick över vilka konkurrenter det finns på området. Forskarna gör underlaget till en nyhetsgranskning själva.

Deras forskarkonkurrenter finns i Storbritannien och Tyskland och de bestämmer sig för att söka patent där, utöver i Sverige. Forskarna väljer ett ombud för att skriva ansökningar och skicka brev till myndigheterna.

School Brain AB - fiktivt företagNamn: School Brain AB
Produkt: mycket värmebeständigt material
Anställda: 3 st
Företagets omsättning: 5 miljoner
Ort: Uppsala
3 patent: Sverige, Tyskland, Storbritannien
Patentens livslängd: 11 år
Att få patent i 3 länder tog ungefär 3-4 år

Kostnadsexempel

Skriver underlag till en nyhetsgranskning själva: 0:-
Köper en nyhetsgranskning av PRV: 12.100:-
Ombudskostnad för att skriva en patentansökan samt övriga ombudskostnader, som att svara på förelägganden och administrativa uppgifter: 100.000-140.000:-

Avgifter som PRV och övriga patentmyndigheter tar ut:
Ansökningsavgift samt meddelandeavgift i Sverige: 5500:-
Ansökningsavgifter och meddelandeavgifter i Tyskland och Storbritannien: 10.000:-
Årsavgifter i Sverige under 11 år: 20.100:-
Årsavgifter i Tyskland och Storbritannien under 11 år: 30.000-35.000:-

Översättning:
Översättningskostnader: 50.000:-

Summa: 220.000-300.000 SEK

Observera

I exemplet har kostnader uppskattats i några typiska fall. Det är viktigt att veta att totalsummorna är ungefärliga: tid och kostnader kan variera mycket mellan olika fall, även när förutsättningarna verkar likna varandra. En patentansökans omfattning och komplexitet, hjälp av ombud och översättningar är faktorer som särskilt påverkar kostnader.

Uppdaterad 2023-02-15