Svensk Patenttidning

I Svensk Patenttidning publiceras alla kungörelser för patentansökningar och patent som avser Sverige, inklusive europeiska.

Svensk Patenttidning innehåller alla de kungörelser som PRV är skyldig att publicera i patentärenden, även ändringar och rättelser.  Publikationen läggs ut på vår webbplats varje helgfri tisdag i pdf-format.

Äldre utgåvor
Kungörelser i Svensk Patenttidning är sökbara i Svensk Patentdatabas. Här kan man söka efter patent som är kungjorda under en särskild kungörelserubrik i Svensk Patenttidning. Det går också att söka efter kungörelser ur ett visst nummer eller ett intervall av nummer eller årgång/-ar av Svensk Patenttidning. Sökningen kan kombineras med till exempel bibliografiska uppgifter eller ord i titeln.