Svensk Patenttidning

I Svensk Patenttidning publiceras alla kungörelser för patentansökningar och patent som avser Sverige, inklusive europeiska.

Svensk Patenttidning innehåller alla de kungörelser som PRV är skyldig att publicera i patentärenden, även ändringar och rättelser.  Publikationen läggs ut på vår webbplats varje helgfri tisdag i pdf-format.

Äldre utgåvor
Kungörelser i Svensk Patenttidning är sökbara i Svensk Patentdatabas. Här kan man söka efter patent som är kungjorda under en särskild kungörelserubrik i Svensk Patenttidning. Det går också att söka efter kungörelser ur ett visst nummer eller ett intervall av nummer eller årgång/-ar av Svensk Patenttidning. Sökningen kan kombineras med till exempel bibliografiska uppgifter eller ord i titeln.

Svensk Patentdatabas

Du behöver Adobe Acrobat Reader

För att kunna läsa och skriva ut blanketterna behöver du ha Adobe Acrobat Reader installerat på din dator. Programmet är gratis och du kan ta reda på mer på Adobes webbplats. 
Adobes webbplats
Ladda ned Acrobat Reader