Ogiltighetstalan

När invändningstiden löpt ut finns det fortfarande möjlighet för andra att vända sig till en domstol för att få ditt patent ogiltigförklarat, det vill säga väcka talan om ogiltighet.

Patent- och marknadsdomstolen, en avdelning av Stockholms tingsrätt, handlägger frågor om ogiltighet av patent.

Grunderna för en ogiltighetstalan är i princip desamma som för en invändning. Den som vill väcka talan i domstol ska anmäla det hos oss på PRV och meddela var och en som har licens eller panträtt på patentet.