Tid till besked – nyansökan

Tiden till granskning varierar beroende på hur många ansökningar vi får in och därför varierar handläggningstiden under året.

Just nu tar det ca 6-8 veckor innan du får återkoppling på din ansökan. Då får du ett mail eller brev som meddelar att ditt varumärke är registrerat eller så får du ett föreläggande. Föreläggandet betyder att det finns vissa brister eller hinder mot att registrera ditt varumärke och att du eventuellt behöver komplettera ansökan med mer information. 

Om du har valt att få återkoppling via mail och beskedet dröjer så kontrollera också din skräppost.  

Läs mer

Tid till besked för förnyelser och ändringar - när du redan har ett registrerat varumärke

Invändning