Tid till besked – förnyelse och ändring

Hur lång tid det tar innan du får besked av oss om förnyelse eller ändring av ett varumärke beror på hur många ansökningar vi har att hantera.

När din ansökan står på tur för handläggning får du antingen besked om att din ansökan är godkänd eller ett föreläggande. Om du får ett föreläggande betyder det att det finns brister i din ansökan som du ska rätta till, till exempel att:

  • din ansökan saknar underskriften.
  • ansökningsavgiften inte är betald. ­ ­

Just nu har vi börjat granska följande ärenden:
Ansökan om förnyelse som är inskickad vecka 42*.
Ansökan om ändring/anteckning som är inskickad vecka 32.

* Vårt handläggningssystem gör att du kan förnya din ansökan elektroniskt och betala direkt med e-betalning. Då förnyas registreringen redan dagen efter. Detta gäller inte om man ansöker på pappersblankett eller har ett depositionskonto.

Pantsättning

Vi handlägger ansökningar om anteckning av pantsättningsavtal direkt.

 

Denna sida uppdaterades 2020-10-07