Patent i Sverige och utomlands

Ett patent är lokalt begränsat. Det betyder till exempel att ett svenskt patent bara gäller i Sverige. Du måste själv ansöka om patent i andra länder.

När du ansöker om patent är det bra om du funderar igenom i vilket eller vilka länder du vill använda din uppfinning. Det finns möjlighet att få patent i Sverige, i andra länder och genom en internationell eller europeisk ansökan.

Patent i Sverige

Är uppfinningen främst avsedd för den svenska marknaden kan det räcka med ett svenskt patent. Var då medveten om att vem som helst har rätt att tillverka, sälja eller använda din uppfinning utomlands.

Patent utomlands

Vill du exportera din uppfinning eller sälja den vidare kan det vara bra att ansöka om patent i de länder som är aktuella för din uppfinning. Då kan du skicka in separata patentansökningar direkt till de enskilda länder där du vill ha patent. Det kan vara en bra väg om du vet att din marknad är begränsad till få länder. Vill du söka patent i många länder kan det vara billigare att göra en internationell eller europeisk ansökan. Har du till exempel sökt ett svenskt patent kan du inom 12 månader söka patent utomlands och tillgodogöra dig innehållet i den svenska ansökningen genom så kallad prioritet, se länken om prioritet nedan.

Internationell ansökan

Vill du söka patent i flera länder kan du lämna in en internationell eller en europeisk ansökan.

En internationell ansökan, så kallad PCT-ansökan, kan i sig inte leda till patent men skulle kunna leda till patent i över 150 länder, inklusive Sverige om ansökningen fullföljs i respektive land.

Med hjälp av en europeisk ansökan, så kallad EPC-ansökan, kan du få patent i drygt 30 länder i Europa, Sverige inräknat.

En ansökan via PCT eller en europeisk patentansökan kan lämnas in med eller utan prioritet från en äldre patentansökan. Detta första alternativet kan passa dig som är säker på att din uppfinning är ny och att marknaden för uppfinningen primärt inte finns i Sverige.

Fråga gärna en expert som kan ge dig assistans och råd om vilken ansökningsväg som är lämpligast i just ditt fall.