Patent i Sverige och utomlands

Patentskyddet är territoriellt – ett svenskt patent gäller bara i Sverige. Du måste själv ansöka om att få patent även i andra länder.

Det finns olika vägar att gå när du vill skydda din uppfinning med ett patent. Är uppfinningen främst avsedd för den svenska marknaden kan det räcka med ett svenskt patent. Var då medveten om att vem som helst får rätt att tillverka, sälja eller använda din uppfinning utomlands.

Ditt behov av utlandspatentering beror bland annat på uppfinningen, om det finns exportmarknader för den och om du ska behålla patentet själv eller har tänkt sälja det vidare.

Har du sökt ett svenskt patent kan du inom 12 månader söka patent utomlands, se länken om prioritet nedan.

Ett alternativ är att investera i en internationell eller europeisk ansökan direkt utan att gå vägen via en nationell svensk ansökan. Det kan vara fördelaktigt om du till exempel är säker på att din uppfinning är ny och att marknaden för uppfinningen primärt inte finns i Sverige. En internationell ansökan (PCT-ansökan) kan leda till ett skydd i cirka 140 länder, inklusive Sverige. Med hjälp av en europeisk ansökan (EPC-ansökan) kan du få skydd i drygt 30 länder i Europa, Sverige inräknat.

Ett annat alternativ är att skicka in separata patentansökningar direkt till de enskilda länder där du vill ha patent. Det är en bra väg om du vet att din marknad finns i vissa, relativt få, länder. Det är ändå bra att jämföra den totala kostnaden med en internationell ansökan.

Konsultera gärna en sakkunnig som kan ge dig assistans och råd om vilken ansökningsväg som är lämpligast i just ditt fall.

Svensk Patentdatabas
Webbinlämning Patent