Databaser

Sök i databaser efter patent i Sverige och utomlands.

Svensk Patentdatabas

Svensk Patentdatabas är en helt kostnadsfri söktjänst som innehåller:

  • Svenska patent
  • Svenska offentliga patentansökningar
  • Europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige
  • EP-ansökningar som publicerats under §88 PL (Patentlagen)
  • Beviljade EP-patent där Sverige är designerat, det vill säga där sökanden har uttryckt sin vilja att göra patentet giltigt i Sverige. (Sökbara i databasen i sex månader från EPO:s beviljandedatum)
  • Tilläggsskydd och förlängd tilläggsskyddstid för patent

Patentdatabasen omfattar alla de uppgifter och dokument som finns i PRV:s arkiv som sträcker sig från 1885 fram till nu. I de äldre patentdokumenten kan informationen vara begränsad.
Svensk Patentdatabas

Sökhjälp med filmad interaktiv instruktion

Svensk Patentdatabas - sökhjälp

PRV:s offentliga akter

Aktinsyn är PRV:s offentliga arkiv för patentansökningar. Här har du möjlighet att titta på originalhandlingar och vissa bibliografiska uppgifter i alla offentliga patentansökningar från och med 2004. Dokumenten kan öppnas direkt i arkivet eller laddas ner som pdf-fil.
Aktinsyn

Internationell patentdatabas från EPO

Med hjälp av espacenet kan du till exempel göra din egen förundersökning innan du lämnar in en patentansökan. Databasen rymmer mer än 60 miljoner nationella och internationella patent/patentansökningar. Alla bibliografiska data är sökbara och genom att kombinera dessa kan du göra relativt avancerade sökningar.
Espacenet

Europeiska patentregistret från EPO

Via EPO:s webbaserade service kan du exempelvis söka i det europeiska patentregistret, ta del av offentliga uppgifter i patentakterna och läsa dokumenten online. Inloggning krävs.
Epoline

Publicerade PCT-ansökningar

PatentScope är WIPO:s webbportal för patentinformation. Via PatentScope kan du söka bland över en miljon publicerade PCT-ansökningar, ta del av offentliga uppgifter ur akterna och studera dokumenten online. PatentScope innehåller även allmän information om patent, statistik, nyhetsnotiser och mycket annat.
PatentScope

BiblioteksSök

Här hittar du tryckta och elektroniska artiklar, tidskrifter och böcker som tar upp olika aspekter på patentfrågor. Besök biblioteket om du vill läsa fulltexten.
BiblioteksSök

Artiklar inom immaterialrätt

Innova är en immaterialrättslig bibliografi som produceras av vårt bibliotek. Innova innehåller referenser till litteratur inom patent-, varumärkes-, design- och personnamnsområdet samt upphovsrätt. Innova är fritt tillgänglig via webben.
Innova

Skillnaderna mellan skydd

Patent kan kombineras med fler immaterialrätter. Lär dig mer om skillnaderna mellan olika skydd.

PRV InterPat

Kundanpassade söktjänster inom patent, varumärke och design för svenskt och internationellt näringsliv.