Nationell fas

Här hittar du information om vad du ska göra när du har lämnat in en PCT-ansökan och påbörjar en nationell fas.

Varför du ska fullfölja ansökan

För att din PCT-ansökan ska kunna leda till patent måste du gå vidare till den så kallade nationella eller regionala fasen. Det gör du genom att fullfölja din PCT-ansökan i de länder där du vill ha skydd. Du kan också fullfölja din internationella ansökan hos en regional myndighet, till exempel EPO.

De nationella och regionala patentmyndigheterna tar sedan PCT-rapporterna till hjälp för att avgöra om patent ska beviljas eller inte. I de flesta fall följer patentverken PCT-myndighetens rekommendationer, men de är inte bundna till dem.

Hur du fullföljer PCT-ansökan

Sättet att fullfölja en PCT-ansökan på är inte helt identiskt för alla länder. Ta därför reda på i förväg vad som gäller för de länder du vill fullfölja i (se PCT Applicant´s Guide).

Normalt måste du lämna in en nationell ansökan på landets språk, ofta krävs också ett ombud som är bosatt där. I den nationella fasen får du alltså räkna med relativt höga kostnader för översättningar, nationella ansökningsavgifter och ombudsersättning. I Sverige går det att fullfölja din ansökan även på engelska. För villkor i respektive land, se PCT Applicant´s Guide.

När ska du fullfölja din ansökan?

För de flesta länder gäller att din ansökan måste fullföljas i den nationella eller regionala fasen inom 30 eller 31 månader från prioritetsdagen. I ett fåtal länder är tidsgränsen kortare om du inte har gått vägen över fas II.

Vill du fullfölja din PCT-ansökan i Sverige ska du göra det senast inom 31 månader från prioritetsdagen. Om du inte har åberopat någon prioritet i din PCT-ansökan ska du fullfölja inom 31 månader från PCT-ansökans ingivningsdag.

Bestäm i god tid i vilka länder du vill fullfölja din ansökan och kontrollera noga vilka tidsgränser som gäller för varje land. En förteckning finns i PCT Applicant´s Guide.

PCT Applicant's Guide