Sekretess på PCT-ansökan

När PRV agerar i egenskap av internationell myndighet gäller internationella fördrag. Ansökningar enligt Patent Cooperation Treaty, PCT, är hemliga om inget särskilt anges i konventionstexten. Särskilda bestämmelser finns om att PCT-ansökningar ska publiceras 18 månader efter den internationella ingivningsdagen eller prioritetsdagen.

PCT-ansökningar som inte har återtagits av sökanden innan 18 månader från den internationella ingivningsdagen eller prioritetsdagen, om prioritet har begärts, är offentliga och publiceras av WIPO tillsammans med handlingar som anges i PCT. För beställning av handlingar i dessa ärenden hänvisas till WIPO.