Om Svensk Patentdatabas

Svensk Patentdatabas är en helt kostnadsfri söktjänst. Ingen inloggning krävs.

 Svensk Patentdatabas innehåller:

 • Svenska patent
 • Svenska offentliga patentansökningar
 • Europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige
 • Europeiska patent med enhetlig verkan (enhetliga patent).
  Enhetliga patent är sökbara i databasen, men vi länkar vidare till European Patent Register (på EPO:s webbplats) för all information om ett patent.
 • EP-ansökningar som publicerats under §88 PL (Patentlagen)
 • Beviljade EP-patent där Sverige är designerat, men som ännu inte har validerats i Sverige eller fått enhetlig verkan (sökbara i databasen i sex månader från EPO:s beviljandedatum).
 • Tilläggsskydd och förlängd tilläggsskyddstid för patent

Patentdatabasen omfattar alla de uppgifter och dokument som finns i PRV:s arkiv som sträcker sig från 1885 fram till nu. I de äldre patentdokumenten kan informationen vara begränsad.

Svensk Patentdatabas

Innehåll

Databasen innehåller sökbar fulltext för alla patentdokument samt bibliografiska data, klassuppgifter, statusinformation, uppgifter om avgifter, diarieuppgifter och länk till Aktinsyn. Det sökta resultatet redovisas som en träfflista, varifrån man kan gå till en fullpost. 

Uppdatering varje natt

Databasen uppdateras varje natt. Sökning sker i material som fanns tillgängligt i PRV:s system med ett dygns förskjutning. Vid fullpostläge hämtas uppgifterna i realtid.

Enkelt att göra olika slags sökningar

Du kan, med hjälp av ett fliksystem, välja olika typer av sökningar:

 • Enkel sökning ger dig möjlighet att söka på ord, nummer eller
  en kombination av dessa.
 • Avancerad sökning ger dig möjlighet att kombinera olika sökkriterier
  och söka mer specifikt.
 • Klassökning möjliggör teknikområdessökning.
 • Tilläggsskyddssökning ger möjlighet att söka bland ansökningar om
  tilläggsskydd, beviljade tilläggsskydd och förlängd tilläggsskyddstid för patent.

Sök och få bra träffar

En sökning resulterar i en träfflista. I träfflistan är vissa uppgifter klickbara och leder till en fullpost. Träfflistan kan sorteras om genom att klicka på respektive rubrik. De delar av träfflistan som innehåller fler begrepp: klasser, sökande, sorteras efter första klass/sökande. Via fullposten har man tillgång till ytterligare informationssidor och e-tjänster som till exempel Aktinsyn och Elektronisk betalning.