Avtal och villkor

För att du ska kunna logga in i e-tjänsten måste du på förhand ha ansökt om att vara behörig användare för ett eller flera ärenden. Här kan du läsa hur du ansöker om att bli behörig användare för dina ärenden.

Under granskningsprocessen för en patentansökan kan du få förelägganden och andra handlingar från PRV elektroniskt genom vår E-tjänst för patent.
Du behöver vara registrerad som behörig användare för att komma åt ärenden.

Registrera behörig användare

När du ansöker om patent till PRV behöver du ange vem eller vilka personer eller grupp av personer som ska få tillgång till ditt patentärende digitalt. Detta görs på olika sätt beroende på hur du lämnar in din ansökan. Se mer information här nedanför:

Registrera en grupp av behöriga användare

Du kan även registrera en grupp av behöriga användare genom att först ansöka om ett Grupp-ID. Detta kan vara bra att göra om ni är flera personer på ett företag eller ombudsfirma som hanterar ansökningarna.

Logga in i E-tjänsten