Livräddande uppfinning

När Nils Bohlin började sitt jobb på Volvos säkerhetsavdelning var hans uppgift att göra bilarna säkrare. Han lyckades. Enligt Volvos beräkningar har hundratusentals liv räddats tack vare trepunktsbilbältet som Nils Bohlin uppfann.

Ovanligt med bilbälten

NNils Bohlin - Livräddande uppfinningär Nils Bohlin anställdes på Volvo i slutet på 1950-talet var det inte många biltillverkare som monterade in bilbälten. Och de som fanns, så kallade tvåpunktsbilbälten, var varken särskilt säkra eller bekväma. De var antingen spända diagonalt över kroppen eller rakt över höfterna. Nils Bohlins uppgift var att ta fram ett bättre alternativ.

Patent- och registreringsverket var osäkra

Bilbältetsom Nils Bohlin tog fram hade tre punkter och började användas i Volvos bilar 1959. Först ut med att få bilbältet installerat som standard i framsätet var Volvo Amazon och PV544. Men det var inte säkert att Nils Bohlin skulle få patent på sin uppfinning. En annan typ av trepunktsbilbälte fanns redan registrerat vilket gjorde PRV osäkra på om uppfinningen var ny och hade uppfinningshöjd men patentansökan beviljades. 

Prisad

Bohlins bilbälte är mycket säkrare än de gamla eftersom även överkroppen hålls fast. 1985 fick hans trepunktsbilbälte pris av den västtyska patentmyndigheten för att ha varit en av de åtta uppfinningar som varit till störst nytta för allmänheten. Enligt Volvos beräkningar har trepunktsbilbältet räddat flera hundratusentals liv.