Möjlighet till rörelse

Ylva Dalén är sjukgymnast och möter ofta barn med svåra funktionshinder. För att ge dem möjlighet att röra sig med glädje uppfann hon en lekställning.

Rörelse med hjälp av knappar

Ylva Dalén uppfann ett hjälpmedel som består av en platta som kan vibrera på olika sätt. På plattan kan barnet stå, hoppa, och snurra. Med hjälp av färgglada knappar kan barnet bestämma hur plattan ska röra sig och på så sätt själv styra över roliga rörelser. Lekställningen kan också kopplas till musik och en bildskärm. Ylva Dalén har beviljats olika bidrag för att ta fram en prototyp och idag finns en maskin som fungerar och är testad.

Motverkar benskörhet

Lekställningen har testas på en liten grupp barn med funktionshinder och verkar även ha en god effekt för att motverka benskörhet, något som ofta drabbar barn som har svårt att utföra vissa rörelser. Stötande rörelser mot tyngdkraften, som barn ofta utför naturligt, ger stimulans åt benbyggandet i skelettet. Med hjälp av uppfinningen får barnen möjlighet att göra den här typen av rörelse och därmed kan benskörheten förhoppningsvis minskas. 
 Ylva Dahlén har uppfunnit Hoppolek. 

Se patentet i Svensk Patentdatabas (extern webbplats)