System för kortare flygtid

Med sin uppfinning har Håkan Lans gjort det möjligt att korta världens flygtider. Tack vare hans uppfinning kan en pilot se exakt var andra flygplan befinner sig.

Koll på närområdet

Håkan Lans började uppfinna redan som ung och idag är han en av Sveriges mest kända moderna uppfinnare. Håkan Lans har vidareutvecklat GPS-systemet så att det är möjligt att skicka informationen till flygplan och fartyg. Det innebär att piloter och kaptener vet hur området runt omkring dem ser ut, vilket minskar risken för krock. Håkan Lans uppfinning för kortare flygtider

Kortare flygtider

Tack vare uppfinningen är det möjligt att planera flygningen bättre, eftersom det är lättare att hitta luckor i trafiken. Det leder till kortare flygtider och en lägre bränsleåtgång. Ett plan som blir försenat kan få vänta i flera timmar på att få en ny starttid, står det i Håkan Lans patentansökan. Med hans uppfinning är det lättare att se när det finns en lucka i trafiken och när planet kan lyfta. Därför kan det bli möjligt att öka kapaciteten på flygplatser utan att kollisionsrisken ökar. Systemet, som patenterades under 1990-talet, går även att använda på till exempel fartyg, tåg och bilar.