Exempel på patentkostnad, tio länder - Warming AB

Det finns många vägval vid patent. Här visar vi ett kostnadsexempel för ett påhittat företag som vill patentera sin uppfinning i tio länder.  

Patentera en uppfinning i tio länder

För ett par år sedan bildades ett bolag som tillverkar värmepumpar. Man har varit igång med produktion ett tag och har kommit på en ny lösning i pumpen. Det finns ingen som är kunnig inom patentområdet på bolaget och de anlitar ett patentombud till att sköta allt. Tanken är att pumparna ska säljas i många länder och för att inte behöva ta stora kostnader i alla länder i ett tidigt skede väljer man att först göra en svensk patentansökan och sedan gå vidare med en PCT-ansökan. Då skjuts till exempel ombudskostnader och översättningskostnader fram hela 30 månader från ingivningsdagen av den svenska patentansökan.

Warming AB - fiktivt företagNamn: Warming AB
Produkt: värmepumpar
Anställda: 20 st
Företagets omsättning: 90 miljoner
Ort: Värnamo
Patent i Sverige och sedan via PCT till: Finland, Estland, USA, Kina, Tyskland, Japan, Danmark, Storbritannien, Polen
Patentets livslängd: 11 år
Att få patent i 10 länder tog ungefär 5-6 år

Kostnadsexempel

Ombudskostnad för att skriva underlag till en nyhetsgranskning: 10.000:-
Köper en nyhetsgranskning av PRV: 12.100:-
Ombudskostnad för att skriva en svensk patentansökan, en PCT-ansökan samt övriga ombudskostnader, så som att svara på förelägganden och administrativa uppgifter: 180.000 - 220.000:-

Avgifter som PRV och övriga patentmyndigheter tar ut:
Ansökningsavgift samt meddelandeavgift i Sverige: 5500:-
Ansökningsavgift, granskningsavgift samt överföringsavgift till PCT fas I och för alla de designerade länderna: 33.000:-
Avgift för förberedande patenterbarhetsbedömning samt handläggningsavgift PCT fas II: 7.000:-
Årsavgifter under 11 år i alla valda länder: 200.000:-

Översättning:
Översättningskostnader: 0-100.000:-

Summa: ca 450.000-600.000 SEK 

Observera

I exemplet har kostnader uppskattats i några typiska fall. Det är viktigt att veta att totalsummorna är ungefärliga: tid och kostnader kan variera mycket mellan olika fall, även när förutsättningarna verkar likna varandra. En patentansökans omfattning och komplexitet, hjälp av ombud och översättningar är faktorer som särskilt påverkar kostnader.