Avstå från ensamrätten

Här får du information om hur du avstår från ensamrätten till ditt patent.

Du kan avstå från ensamrätten till ditt patent. Enklast gör du det genom att sluta betala årsavgiften. Då förfaller patentet från och med första dagen av det avgiftsår för vilket du inte har betalat avgiften.

Du kan även skriva till PRV om du vill avstå från ensamrätten. Förklara tydligt att du vill avstå från ditt patent. Om patentet inte är utmätt, belagt med kvarstad, taget i anspråk genom betalningssäkring eller är föremål för tvist om överföring kommer PRV att förklara patentet upphört. Därefter kan du inte ångra ditt avstående.

Avstå under ansökningsprocessen

Om du av någon anledning vill avbryta ansökningsprocessen och avstå från dina rättigheter redan på ansökningsstadiet, till exempel för att förhindra att din ansökan blir offentlig, kan du återkalla den. Det gör du via brev eller e-post. Vi avskriver då ansökan från vidare handläggning och vi kan inte återuppta den igen.