Validerat patent

Om EPO beviljar din ansökan måste det europeiska patentet sedan antingen valideras i Sverige eller få enhetlig verkan (tidigast under våren 2023) för att bli giltigt här. Validering innebär att patentet bekräftas separat i varje land där du vill att det ska gälla. Här kan du läsa om hur det fungerar.

Krav för att validera patent

Ett europeiskt patent kan antingen utgöra ett regionalt patent (enhetligt patent, tidigast under våren 2023) eller en uppsättning nationella patent (validerade europeiska patent). I det senare fallet måste det europeiska patentet bekräftas i de länder där du vill att det ska gälla. Bekräftelsen kallas för validering och ska ske hos de nationella patentmyndigheterna, i Sverige alltså hos PRV.

För att validera ditt europeiska patent i Sverige måste du:

  • Översätta patentkraven till svenska och lämna in översättningen till PRV.
  • Lämna in uppgift om det europeiska patentets nummer, samt patenthavarens namn och adress.
  • Betala en avgift för offentliggörande.
  • Om patentet har meddelats på tyska eller franska ska du dessutom bifoga en översättning av beskrivningen till svenska eller engelska.

Allt detta måste du göra inom tre månader från det att EPO beviljade patentet
(eller från det att du inte längre kan överklaga ett avslagsbeslut om enhetlig verkan).

När du har validerat patentet i Sverige gäller det på samma sätt som om du hade fått ett svenskt patent. Det betyder bland annat att du måste betala årsavgifter till PRV varje år för att upprätthålla patentet.