Avtal och villkor

Gällande avtal och villkor för e-tjänsten

Gällande avtalstext samt blankett för ansökan att bli behörig användare. Dessa avtalstexter är för närvarande under redigering.