Pantsättning

Behöver du låna pengar kan du pantsätta ditt patent eller din patentansökan, alltså använda patentet som säkerhet för en kredit.

Vill du pantsätta ditt patent eller din ansökan ska du anmäla detta till PRV. Om patentansökan eller patentet har pantsatts ska pantsättningsavtalet antecknas i patentansökningsdiariet respektive patentregistret. Efter registreringen skickar vi en bekräftelse till den som lämnat in begäran om anteckning, men det sakrättsliga skyddet uppkommer redan från den tidpunkt ansökan om registrering gjordes, det vill säga när ansökan kom in till PRV.

Läs mer

Anteckning om pantsättningsavtal