Ägare

Innan du skickar in din ansökan om utgivningsbevis till oss måste du bestämma vem som ska vara tidskriftens ägare.

Det är viktigt att komma ihåg att det bara är ägaren som senare kan göra förändringar i de registrerade uppgifter som finns för den periodiska skriften.

Vem kan vara ägare?

Om du planerar att din periodiska skrift ska tryckas och spridas i Sverige kan ägaren vara:

  • En svensk fysisk- eller juridisk person.
  • En utländsk fysisk person som är folkbokförd i Sverige eller har medborgarskap i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES.
  • En utländsk juridisk person som hör hemma inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES.

Om din tidskrift däremot ska tryckas utomlands men huvudsakligen spridas i Sverige, kan ägaren även vara en utländsk fysisk- eller juridisk person från ett land utanför EES.