Sök skydd i andra länder

Oavsett om du har ett patent, ett varumärke eller en design är det viktigt att du skyddar din vara eller tjänst i de länder där du vill vara verksam. Du kan söka skydd på flera olika sätt.

Ansöka om patent

Du bör söka patent för din uppfinning i de länder där du är verksam, till exempel genom tillverkning eller försäljning av din produkt. 

Patentskydd över hela världen

Om du vill söka patent i många länder över hela världen är det bäst att göra en internationell ansökan, en så kallad PCT-ansökan. Den kan ge dig skydd i cirka 140 länder inklusive Sverige. Du kan gå via PRV för att söka patentet.

Internationell patentansökan

Europeisk patentansökan

Om din marknad framförallt finns i Europa kan du söka patent via det europeiska patentverket EPO. De granskar och prövar din patentansökan och kan bevilja patent i drygt 30 medlemsländer. Du kan gå via PRV för att söka patentet.

Europeisk patentansökan

Patent i enskilda länder

Om du vet att din marknad enbart finns i några få länder kan du ansöka direkt till de ländernas patentmyndigheter. Kostnaden varierar från land till land.

Patentansökan i enskilt utländskt land

Vad kostar det att söka patent?

Avgifter för internationell ansökan

Avgifter för europeisk patentansökan

Kostnaden för att söka patent i ett enskilt land varierar från land till land.

Exempel på vad det kan kosta att söka patent

För att du ska få en överskådlig bild av vad ett patent kan kosta har vi samlat fyra fiktiva exempel på patentkostnader för företag. Kostnaderna varierar beroende på hur många länder du behöver söka skydd i och vilka vägval du gör.

Kostnadsexempel för patent

Hur lång tid tar det att få ett beviljat patent?

Det tar alltid minst sex månader från att du skickar in din patentansökan tills den börjar granskas. Detta beror på att alla databaser världen över måste ha hunnit uppdateras för att säkerställa att du verkligen är först med din uppfinning. Men därefter varierar det mycket hur lång tid det tar för dig att få ditt patent. Från det att du skickar in din ansökan tar det i regel två till tre år att få ditt patent, beroende på hur vad som kommer fram i granskningen av ansökan och hur stor belastning PRV har samtidigt. Under tiden vi handlägger har vi dialog med dig.

Ansöka om varumärke

Det är viktigt att du registrerar ditt varumärke i de länder där du säljer eller tillverkar din vara eller tjänst. Du vill vara ensam på marknaden med ditt varumärke och inte riskera att göra intrång på någon annans.

Ansök om EU-varumärke

Vill du skydda ditt varumärke i hela EU skickar du din ansökan till EU:s immaterialrättsmyndighet EUIPO.

Ansöka om EU-varumärke.

Skydda ditt varumärke över hela världen

En internationell registrering av varumärke gör du hos WIPO, World Intellectual Property Organisation. Du måste dock börja med att göra en ansökan till antingen PRV eller EUIPO, eftersom det är den som din ansökan till WIPO baseras på. 

Internationell registrering av varumärke

Vad kostar det att skydda ett varumärke?

Du betalar en grundkostnad för att ansöka om ett EU-varumärke hos EUIPO. Söker du varumärke i många klasser för varor och tjänster blir kostnaderna högre. 

EUIPO:s avgifter (extern webbplats, engelsk information)

Hur mycket en internationell varumärkesansökan hos WIPO kostar beror bland annat på hur många klasser och länder du söker varumärkesskydd i. WIPO har en avgiftskalkylator som hjälper dig att räkna ut en ungefärlig kostnad.

WIPO:s avgiftskalkylator (extern webbplats, engelsk information)

Hur lång tid tar det att få ett varumärkesskydd?

En internationell varumärkesansökan börjar med att PRV kontrollera att den uppfyller formella krav. Därefter granskar WIPO din ansökan och gör en internationell registrering. Sen kontrollerar varje land du har valt att söka skydd i att ansökan är giltig utifrån deras egna varumärkeslagar och regelverk. Det tar 12-18 månader.

Om du ansöker om ett EU-varumärke via EUIPO finns det ett snabbförfarande. Det tar då halva tiden jämfört med en vanlig varumärkesansökan.

Ansöka om skydd av design

Det är viktigt att din design är registrerad i de länder där du säljer eller tillverkar din vara. 

Designskydd i enskilda länder

Om du bara vill ansöka om designskydd i ett land lämnar du din ansökan direkt till immaterialrättsmyndigheten i det landet.

Designskydd i enskilda länder

Ansök om EU-design

Om du vill registrera din design i samtliga EU:s medlemsländer, sänder du din ansökan till EU:s immaterialrättsmyndighet EUIPO.

Ansöka om EU-design

Internationellt designskydd

Vill du ansöka i flera länder utanför EU kan du via WIPO ansöka om en internationell registrering. En enda ansökan kan ge dig skydd i över 65 länder.

Internationellt designskydd

Vad kostar det att skydda en design?

Hur mycket det kostar beror bland annat på hur många olika formgivningar som du vill skydda, och i hur många länder. 

Priser för ansökan om EU-design hos EUIPO (extern webbplats, engelsk information)

Räkna ut kostnad för en internationell designansökan med WIPO:s avgiftskalkylator (extern webbplats, engelsk information)

Hur lång tid tar det att få ett skydd av design?

Om du har gjort en ansökan om en internationell registrering hos WIPO behandlas din ansökan i varje sökt land. Handläggningstiderna i respektive land kan variera men tar i regel inte mer än sex månader.

Om du ansöker om EU-design via EUIPO kan du använda dig av ett snabbspår. Du får då din design registrerad på två arbetsdagar (förutsatt att din design uppfyller kraven förstås).

Snabbspår för design hos EUIPO (extern webbplats)