Kostnadsexempel för patent

Här finns fyra fiktiva exempel som visar patentkostnader för olika företag. Med detta vill vi visa en överskådlig bild av vägvalen vid patent.