Bedömningsfasen - fas II

Om du efter nyhetsgranskningen fortfarande är osäker på om din ansökan kan leda till patent, eller om du vill ändra i ansökan, kan du gå vidare till fas II, bedömningsfasen.

Då lämnar du in en begäran om förberedande patenterbarhetsprövning inom 22 månader från prioritetsdagen eller 3 månader efter att granskningsrapporten (fas I) utfärdades, om den dagen infaller senare.

I samband med detta ska du:

  • välja om PRV eller EPO ska bedöma din ansökan,
  • betala avgiften för bedömningen i fas II
  • lämna in nya patentkrav för bedömning om det är så att du vill ändra dem jämfört med granskningsrapporten.

När du har lämnat in din begäran

Liksom i fas I mynnar fas II ut i en rapport. Den är resultatet av en förberedande patenterbarhetsprövning. I fas II får du också möjlighet att svara på utlåtandet från fas I och eventuellt också nya utlåtanden. Det kan du till exempel göra genom att,inom ramen för den ursprungliga texten i PCT-ansökan, lämna in nya patentkrav och motivera ditt svar. Därmed kan dina möjligheter öka att få en positiv rapport.

Rapporten, som heter International Preliminary Examination Report, får du från PRV inom 28 månader från prioritetsdagen.

Den internationella fasen och dess rapporter i fas I och fas II är förberedande för det arbete som slutligen behöver utföras av nationella och/eller regionala patentmyndigheter. Du måste därför fullfölja din PCT-ansökan i en nationell/regional fas. För de flesta länder gäller att du fullföljer PCT-ansökan inom 30 eller 31 månader från prioritetsdagen, beroende på vilken eller vilka patentmyndigheter som ska handlägga ditt ärende. Dessa myndigheter ska sedan komma fram till om patent kan meddelas eller inte.

Läs mer

Avgifter för internationell patentansökan