Så handläggs din PCT-ansökan

Här finns information om vad som sker med din PCT-ansökan när du lämnat in den till PRV.

En internationell ansökan, s k PCT-ansökan handläggs i ett eller två steg - fas I respektive fas II där varje steg avslutas med en rapport som skickas till dig. Båda ingår i den internationella fasen.

PRV kan fungera som mottagande PCT-myndighet (Receiving Office, RO), granskningsmyndighet (International Searching Authority, ISA) och bedömningsmyndighet (International Preliminary Examining Authority, IPEA). PRV kan alltså ta hand om din ansökan under hela den internationella fasen förutom publiceringen av ansökan som ombesörjs av den internationella byrån (IB).

Klicka på länkarna nedan för att läsa om vad som sker med din ansökan från det att du lämnar in den tills du får ett beslut.