Mottagning av internationell ansökan

Du som bor i Sverige eller är svensk medborgare eller har ditt företag verksamt här med svensk adress kan lämna in din internationella ansökan till PRV.

En internationell ansökan kallas också för PCT-ansökan. Är ni flera sökande i samma ansökan räcker det med att en av er uppfyller dessa förutsättningar för att kunna lämna in PCT-ansökan i Sverige.

När PRV, i egenskap av internationell mottagande myndighet (RO), har tagit emot din internationella ansökan gör vi först en formell kontroll av innehållet. Den går framförallt ut på att se om alla avsedda delar av ansökan finns med, om ärendet är betalt och om du har begärt så kallad prioritet från en tidigare ansökan.

Om PRV konstaterar att det finns brister påtalar vi detta i ett meddelande till dig. När bristerna är åtgärdade kan vi påbörja den tekniska granskningen av din PCT-ansökan.

Läs mer

Granskningsfasen - fas I 

Bedömningsfasen - fas II

Fullfölj din ansökan

Prioritet

Avgifter för internationell patentansökan

PCT-blanketter, WIPO (extern webbplats)