Vad är inte patenterbart?

Här går vi igenom vad som inte kan patenteras. Det kan röra sig om till exempel en konstnärlig skapelse, en plan eller mjukvara.

Enligt patentlagen kan en uppfinning inte bara bestå av:

  1. En upptäckt, vetenskaplig teori eller matematisk metod,
  2. En konstnärlig skapelse,
  3. En plan, regel eller metod för intellektuell verksamhet, för spel eller för affärsverksamhet eller ett datorprogram,
  4. En presentation av information,
  5. En metod för kirurgisk eller terapeutisk behandling eller för diagnostisering som ska utövas på människor eller djur.