Bevaka ditt och andras patentskydd

När du har ett patent är det viktigt att du håller dig uppdaterad om vad dina konkurrenter söker patent för.

Det är du själv som måste se till att dina intressen och rättigheter bevakas. Beviljas ett patent som du inte tycker borde beviljas har du en möjlighet att opponera dig, det vill säga protestera, mot patentet. Det gör du genom att göra en invändning. Du bör också vara försiktig så att du inte själv gör intrång i ett svenskt patent eller europeiskt patent. Bland våra e-tjänster finns flera sökmöjligheter som du kan använda till din bevakning.

Invändning

Mycket teknik publiceras i böcker, vetenskapliga publikationer och facktidskrifter. Via vårt bibliotek kan du få tillgång till både tryckt och elektronisk litteratur.

PRV:s bibliotek

Om du vill kan du använda dig av PRV:s konsulttjänster. Vi kan hjälpa dig med patentbevakning eller bransch- och konkurrentanalys. Det finns även privata aktörer som erbjuder liknande tjänster.

PRV konsulttjänster

Här kan du få vägledning om hur du kan dra nytta av patentsystemet som informationskälla.

Patentinformation - en källa till kunskap och omvärldskoll

Svensk Patentdatabas

 

Uppdaterad 2023-06-01