Erinran

När vi på PRV granskar en patentansökan kan vem som helst lämna in en anmärkning på ansökningen, en så kallad erinran.

När vi bedömer en patentansökan tar vi hänsyn till allt som kommit fram under handläggningen. Vem som helst kan under handläggningsprocessen lämna in anmärkningar på någon annans uppfinning. Den lämnas in skriftligen till PRV, denna skrivelse kallas “erinran”. Bedömer vi att erinran har betydelse för den fortsatta handläggningen skickar vi den till dig som söker patent. Du får då möjlighet att lämna synpunkter.

Vi tar inte hänsyn till en erinran som endast påstår att uppfinningen, till följd av öppen utövning, inte var ny på ansökningsdagen. En sådan anmärkning tas som regel upp till prövning endast om uppgifterna återkommer senare i en så kallad invändning.

Invändning