B3 Klassning

1 ALLMÄNT OM KLASSNING
2 Upphävd 2013-04-01
3 KLASSYSTEM
4 OBLIGATORISK OCH ICKE-OBLIGATORISK KLASSNING,    INDEXERING
5 Upphävd 2013-04-01


1 ALLMÄNT OM KLASSNING
Regler om patentansökans klass finns i 7, 25, 31 och 41 §§ PK.

2 Upphävd 2013-04-01

3 KLASSYSTEM
Klassningen ska göras dels efter det internationella patentklassificeringssystemets (IPC) fullständiga klasslista, dels efter det kooperativa klassystemet (CPC). Klassningen ska följa IPC:s regler enligt IPC-guiden (298 KB) och EPO:s praxis. Några detaljerade instruktioner om hur klassningen ska genomföras ges därför inte i dessa riktlinjer.

4 OBLIGATORISK OCH ICKE-OBLIGATORISK KLASSNING, INDEXERING
2022-01-01
Det är obligatoriskt att klassa den uppfinningsinformation som en patentansökan eller ett beviljat patent innehåller.
Om en patentansökan innehåller tilläggsinformation, det vill säga information som inte i sig utgör del av uppfinningsinformationen men som kan vara till nytta för framtida granskningar, ska denna information också identifieras. Detta kan göras genom klassning som tilläggsinformation eller genom indexering.

5 Upphävd 2013-04-01