Ytterligare författningar om patent

Utöver patentlagen finns det flera andra lagar och regler som gäller för patent i och utanför Sverige.

Patent Cooperation Treaty 

Patent Cooperation Treaty (PCT) är en överenskommelse om patentsamarbete som Sverige har anslutit sig till. I överenskommelsen finns följande:

  • Gemensamma regler för handläggningen av PCT-ansökningar.
  • Tillämpningsföreskrifter: till PCT: detaljbestämmelser som gäller de gemensamma reglerna.
  • Administrativa instruktioner: behandlar de frågor som det hänvisas till i tillämpningsföreskrifterna samt detaljer om PCT-ansökningar, som inte tas upp i tillämpningsföreskrifterna. Instruktionerna är detaljbestämmelser i förhållande till konventionen och tillämpningsföreskrifterna.
  • Guidelines: riktlinjer för handläggningen av PCT-ansökningar. Det finns dels guidelines för den mottagande myndigheten, dels guidelines för granskning och bedömning av ansökan.

European Patent Convention 

European Patent Convention (EPC) innehåller bestämmelser om europeiska patentansökningar och patent.
European Patent Convention (extern webbplats)

Tilläggsskydd (Supplementary Protection Certificate, SPC)

Europaparlamentets och Rådets Förordning (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel

Länkar

Lag om rätten till arbetstagares uppfinningar (extern webbplats)
Lag om försvarsuppfinningar (extern webbplats)