Enhetligt patent

Om EPO beviljar din ansökan måste det europeiska patentet sedan antingen valideras i Sverige eller få enhetlig verkan för att bli giltigt här. Väljer du enhetlig verkan får du ett regionalt skydd i de EPC-länder som är anslutna till det enhetliga patentsystemet. Här kan du läsa om hur det fungerar.

Observera att det enhetliga patentsystemet inte beräknas träda i kraft förrän kring årsskiftet 2022/2023.

När systemet träder i kraft kommer en europeisk patentansökan som lämnas in till EPO och som beviljas, antingen bli ett europeiskt patent enligt nuvarande form eller ett patent med enhetlig verkan.

Patenthavaren bestämmer själv om en europeisk patentansökan som beviljas av EPO ska resultera i ett knippe validerade patent eller i ett patent med enhetlig verkan. Enhetlig verkan betyder att patentet ger ett och samma skydd med samma rättsliga konsekvenser i alla deltagande medlemsländer.

Med ett enhetligt patent kan det bli både enklare och billigare att hantera patentet på en större marknad. Du undviker besväret och kostnaderna för att validera i varje enskilt land, och får istället ett regionalt patent. Patentet kan då bara begränsas, överlåtas, upphävas eller upphöra samtidigt i hela regionen.

Alla EPC-länder deltar inte i det enhetliga patentsystemet. Begär du enhetlig verkan av ditt europeiska patent kan du välja att validera det i resterande EPC-länder.

Begäran om enhetligt patent lämnas till EPO

Det europeiska patentverket kommer att sköta all administration kring de enhetliga patenten. Begäran om att patentet ska ha enhetlig verkan måste därför lämnas till EPO inom en månad från publiceringen av patentmeddelandet i EPO:s bulletin.

Själva begäran kostar inget extra, men om patentet är meddelat på engelska kommer patentskriften tillsvidare att behöva översättas till ytterligare ett av EPO:s officiella språk. Är handläggningsspråket vid EPO tyska eller franska krävs en översättning till engelska.

Kostnader

Kostnaderna för det enhetliga patentet består av:

  • Översättningsavgift
  • Årsavgifter
  • Eventuella processkostnader.

Översättningsavgift och årsavgifter betalas helt och fullt till EPO.

Gemensam domstol

Enhetliga patent ifrågasätts och försvaras i en och samma domstol, UPC (Unified Patent Court). En regional avdelning av domstolen kommer att vara placerad i Stockholm.

Domstolen kommer att hantera såväl patent med enhetlig verkan som validerade patent och tilläggsskydd till europeiska patent. Under en övergångsperiod kommer det dock  att vara möjligt att undanta validerade patent (så kallad opt-out) och låta dem hanteras som förut (för Sveriges del av Patent- och marknadsdomstolen).

Tilläggsskydd till enhetliga patent

Det finns inga konkreta planer på att införa enhetliga tilläggsskydd. En ansökan om tilläggsskydd grundat på ett patent med enhetlig verkan görs därför direkt hos de nationella patentmyndigheterna. Det enhetliga patentet kommer därmed att delas upp i ett antal nationella tilläggsskyddsrättigheter efter det att den ordinarie skyddstiden löpt ut.

Läs mer om de enhetliga patenten i vår FAQ.

Mer information finns hos EPO.

Unitary Patent and Unified Patent Court (extern webbplats)

Unitary Patent Guide (extern webbplats)