Patent beviljas

PRV informerar dig om att det finns goda möjligheter att din ansökan beviljas. Förutsättningen är att du fullföljer dina förelägganden och betalar alla avgifter i tid så att en kungörelse kan ske genom ett patentmeddelande i Svensk Patenttidning.