Människor sitter i en soffa och pratar med varandra.

Företagare berättar

Här hittar du intressanta intervjuer med framgångsrika företagare som arbetar strategiskt med immateriella tillgångar som varumärke, upphovsrätt, patent och designskydd. Låt dig inspireras!

Intervjuerna tar även upp frågor som immaterialrättsstrategi, företagshemligheter och piratkopiering eftersom de är viktiga aspekter i företagets hantering av immateriella tillgångar. Intervjuerna ligger i alfabetisk ordning på företagsnamnen.

Filtrera