Internationell ansökan, PCT

Här hittar du information om internationell ansökan PCT.

Patent Cooperation Treaty, PCT, är en internationell överenskommelse som ger dig möjlighet att med en enda ansökan, på ett språk, få nyhetsgranskning och preliminär patenterbarhetsbedömning utförd av en myndighet för cirka 150 länder.

Det är FN-organet World Intellectual Property Organization, WIPO, med säte i Genève, som administrerar PCT.

När du lämnar in en PCT-ansökan får den samma ingivningsdatum i samtliga PCT-medlemsländer.

För att en PCT-ansökan ska kunna leda till patent i de enskilda länderna du valt ut behöver du fullfölja ansökan hos respektive patentmyndighet.

Det är endast ett fåtal utvalda patentmyndigheter som utför nyhetsgranskningen och den preliminära patenterbarhetsbedömningen. En av dessa behöriga myndigheter är PRV. Vill du veta vilka myndigheter som granskar och bedömer PCT-ansökningar, läs mer under länken The PCT Applicant's guide.

Två faser för PCT-ansökan

av. En PCT-ansökan hanteras i en eller två internationella faser. Först görs en obligatorisk nyhetsgranskning, fas I, som resulterar i en internationell nyhetsgranskningsrapport. Därefter kan du välja att låta din ansökan genomgå en preliminär patenterbarhetsbedömning, fas II, som resulterar i en rapport om uppfinningens nyhetsvärde, uppfinningshöjd och industriella tillämplighet.

Efter det fullföljer du din patentansökan i de länder du önskar. Varje land tillämpar sin egen patentlag vid den slutliga prövningen.

Att ansöka via PCT är bra om:

  • du vill vinna tid innan du beslutar vilka länder du vill söka patent i.
  • du vill skjuta upp kostnaderna för ett stort antal nationella patentansökningar.

Huvudsakliga avgifter för din PCT-ansökan

Ansökningsavgift
Vidarebefordringsavgift
Nyhetsgranskningsavgift
Avgift för preliminär patenterbarhetsbedömning
Handläggningsavgift

Rabattmöjligheter

Du kan få rabatt för din PCT-ansökan i vissa fall, till exempel:

  • En viss del av nyhetsgranskningsavgiften återbetalas om en nyhetsgranskning har gjorts av PRV i en tidigare internationell ansökan som din PCT-ansökan grundar sig på.
  • Om du hänvisar till en nyhetsgranskningsrapport av internationellt slag i din PCT-ansökan eller om den grundar sig på en tidigare ansökan som har granskats av det europeiska patentverket, den finska patentmyndigheten eller det nordiska patentinstistutet. Du kan även få rabatt om du fullföljer din PCT-ansökan hos EPO, då krävs att PRV gjort den internationella nyhetsgranskningen i ärendet. För överblick över avgifter och rabatter, se avgifter för internationell ansökan.

Tidsperspektiv

Du har i de flesta fall 30 månader från prioritetsdatum på dig att fullfölja din PCT-ansökan i ett enskilt land.

Läs mer

Så handläggs din PCT-ansökan

SIS - Supplementary International Search , en extra granskning av PCT

Nyhetsgranskning av internationellt slag, ITS

Patent Cooperation Treaty, PCT (extern webbplats)

World Intellectual Property Organization, WIPO (extern webbplats)

The PCT Applicant´s Guide (extern webbplats)