Lagar och regler

Här hittar du de lagar och regler som styr patentskyddet. Patentlagen och patentkungörelsen finns på Riksdagens webbplats.

Patentlagen 

Patentlagen innehåller bland annat allmänna bestämmelser och grundläggande krav för patentering av uppfinningar. Beslut om utfärdande, upphävande och ändring av nationell lag fattas av riksdagen.
Patentlagen
The Patents Act - Unofficial translation

Patentkungörelsen

Patentkungörelsen innehåller bland annat relativt detaljerade bestämmelser om handläggningen av en patentansökan, patentansökningsdiariet, patentregistret och avgifter i patentärenden. Beslut om utfärdande, upphävande och ändring av kungörelse fattas av regeringen.
Patentkungörelsen

Förordningen om PRV som PCT-myndighet

Patentbestämmelserna

Patentbestämmelserna innehåller bland annat detaljerade bestämmelser om innehållet i och utformningen av en patentansökan samt om svarsfrister och anstånd. Beslut om utfärdande, upphävande och ändring av patentbestämmelser fattas av PRV och publiceras i Patent- och registeringsverkets författningssamling (PRVFS).
Patentbestämmelserna

Patent- och registreringsverkets författningssamling (PRVFS)

I denna översikt över PRVFS kan du länka dig vidare till pdf-filer över enskilda författningar, så som de publiceras av PRV. Föreskrifter om patent är numrerade i en P-serie.
Patent- och registreringsverkets författningssamling

Här kan du gå direkt till PRV:s patentbestämmelser
1997:1, P:32

(ändringar i 1997:3, P:34, 1998:4, P:38, 1999:3, P:41, 2000:7, P:43 2003:4, P:55, 2005:1, P:57, 2006:3, P:60, 2007:2, P:63, 2007:4, P:65 2014:1. P:96 och 2015:3, P:103)

Riktlinjer

Patentavdelningens riktlinjer utgör interna policy- och gränsdragningsbestämmelser där författningarna ger utrymme för olika bedömningar vid handläggningen. Beslut om utfärdande, upphävande och ändring av riktlinjer fattas av patentavdelningen. För ytterligare upplysningar, kontakta juristfunktionen.  
Riktlinjer

Ytterligare författningar

Ytterligare författningar

Kontaktpersoner

Marie Eriksson, juristchef, 08-782 25 84
Birgitta Holmberg-Roth, jurist, 08-782 29 04
Heléne Ottosson, jurist, 08-782 26 04
Joakim Sånglöf, jurist, 08-782 25 37
Bengt Staffas, jurist, 08-782 25 08

Svensk Patentdatabas