Ansök i andra länder

Vill du marknadsföra, sälja eller nyttja din uppfinning utanför Sverige kan det vara bra att ansöka om patent även i andra länder. Här kan du läsa om de olika alternativ som finns.

I vilka länder du bör skydda din uppfinning beror på vilka marknader du ska verka inom och vad det är som ska skyddas. Det finns olika vägar att gå när du ska ansöka om skydd i andra länder.